Spørsmål til klima- og miljøministeren om TFO 2019
Prosessen med TFO 2019 er i gang. (Illustrasjonsfoto)

Spørsmål til klima- og miljøministeren om TFO 2019

Solveig Skaugvoll Foss mener det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til verken klimagassutslipp eller bevaring av biologisk mangfold i nordområdene.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.06.2019 05:36

Solveig Skaugvoll Foss, vararepresentant for Oslo SV på Stortinget, har spurt klima- og miljøministeren om klima- og miljødepartementet fikk innsyn i hvordan olje- og energidepartementet behandlet høringsinnspillene til TFO 2019, og i hvilke vurderinger som ble gjort?

--Riksrevisjonen konkluderte i mars at myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten i nordområdene. Når TFO 2019 tilbyr petroleumsvirksomhet hele 48 nye steder i Barentshavet er det tydelig at det heller ikke denne gang er tatt tilstrekkelig hensyn til verken klimagassutslipp eller bevaring av biologisk mangfold i nordområdene. Jeg lurer på om dårlig samarbeid mellom departementene kan være noe av bakteppet for denne raseringen av miljøet i nordområdene, har Solveig Skaugvoll Foss skrevet i begrunnelsen for det skriftlige spørsmålet. 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS