Nye VTA-arbeidsplasser i Finnmark?
Stortingsrepresentant Runar Sjåstad ønsker svar på spørsmål om VTA-arbeidsplasser i Finnmark. (Arkivfoto)

Nye VTA-arbeidsplasser i Finnmark?

Skriftlig spørsmål fra Finnmark-representanten til Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.06.2019 05:31

Runar Sjåstad, stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti, vil vite om regjeringen vil legge til rette og sørge for at det etableres nye VTA-arbeidsplasser i Finnmark også?

Sjåstad har stilt et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialministeren. 

--I regjeringens forslag til RNB foreslås det å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 15 millioner kroner. Det betyr en mulighet for cirka 300 nye VTA - plasser på landsbasis. Utfra de signalene som er gitt fra statsråden tidligere, står imidlertid Finnmark i fare for ikke å få tildelt nye VTA plasser selv om bevilgningen økes. Det er forståelig at regjeringen ønsker å utjevne regionale forskjeller, men det er imidlertid to momenter som også bør tas med i vurderingene. For det første vil nullvekst i VTA plasser i Finnmark først og fremst ramme de yngste, har Sjåstad skrevet i begrunnelsen for spørsmålet. 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS