Utlysning av TFO 2019
48 blokker ligger i Barentshavet i TFO 2019. (Illustrasjonsfoto)

Utlysning av TFO 2019

Konsesjonsrunden for TFO 2019 har blitt utlyst.
Olje og gass i nord
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 31.05.2019 23:30

Olje- og energidepartementet har utlyst årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig i de best kjente leteområdene. Etter over 50 år med letevirksomhet utgjør dette størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel.

I TFO 2019 er det i henhold til etablert praksis foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 90 blokker basert på petroleumsfaglige vurderinger. Av disse ligger 5 i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS