Fortsatt høy strømpris for husholdninger
Strømregningen for forbrukerne har økt. (Illustrasjonsfoto)

Fortsatt høy strømpris for husholdninger

Tall fra Statistisk sentralbyrå.
Riks
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 23.05.2019 23:30

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 55,2 øre/kWh i 1. kvartal 2019.

Det er på samme nivå som de to foregående kvartalene som begge var kvartaler med svært høy strømpris. Sammenlignet med 1. kvartal i 2018 var det en oppgang i prisen på 30 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 124,3 øre/kWh i 1. kvartal 2019, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2018. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 44,4 prosent, nettleien 24,5 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 31,1 prosent.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS