Equinor starter reguleringsplanarbeidet for Veidnes
Planleggingsarbeidet for Veidnes starter. (Illustrasjonsfoto)

Equinor starter reguleringsplanarbeidet for Veidnes

Det blir informasjonsmøte i Honningsvåg på tirsdag.
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 09.05.2019 16:00

Equinor har varslet Nordkapp kommune at selskapet igangsetter planleggingsarbeid for oljeomlasting på Veidnes. 

Tirsdag 14. mai avholder konsulentselskapet Norconsult et informasjonsmøte hos Perleporten Kultur der det blir informasjon om planene. 

Planarbeidet er så omfattende at det utløser krav om konsekvensutredning, melder Nordkapp kommune på sitt nettsted

Tiltaket omfatter etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget. Forslagets konsekvenser for naturmiljø, maritime forhold, nærmiljø- og friluftsliv, lokale- og regionale virkninger, samiske interesser, reindrift, kulturarv og risiko- og sårbarhet skal utredes.

Et vedtak om bygging av et anlegg for skip til skip omlasting av olje, er ikke fattet. Reguleringsplanarbeidet blir avsluttet dersom et alternativt konsept til oljeomlastning velges. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS