Endringer i fiskereglene i Tanavassdraget
Små endringer i reglene. (Foto. Eirik Palm)

Endringer i fiskereglene i Tanavassdraget

Samarbeid mellom norske og finske myndigheter for Tanavassdraget.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 13.04.2019 21:45

Klima- og miljødepartementet har fastsatt endringer i fiskereglene i Tanavassdraget.

Endringene innebærer i hovedsak forenklinger og presiseringer i lys av erfaringene fra de to første fiskesesongene etter at Tanaavtalen trådde i kraft. Det er også fastsatt endringer som imøtekommer lokale ønsker og behov. Tanavassdragets fiskeforvaltning har bidratt med innspill både før, under og etter høringen, ifølge Regjeringen.no

Det er derfor kun lagt opp til mindre, midlertidige justeringer før årets fiskesesong. I utgangspunktet varer endringene ut fiskesesongen 2019.

Noen av endringene er basert på innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Dette gjelder blant annet omfordeling av kort mellom fiskesoner, oppheving av forbudsområder for garnfiske, gratis fiskekort for barn utenfor kvoten, samt omlegging av fiskeregler for tilreisendes fiske i sidevassdragene.

Enkelte av endringene er kompromisser mellom norske og finske synspunkt ut fra de ulike landenes kultur, tradisjon og behov.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS