Uvær og stengte veger koster
Redusert fart på grunn av uvær koster også penger. (Illustrasjonsfoto)

Uvær og stengte veger koster

Statens vegvesen har fått en rapport fra Nordlandsforskning.
E69
Raymond Elde
Publisert : 04.02.2019 16:00

En rapport fra Nordlandsforskning viser at uvær og stengt veg mellom Olderfjord og Honningsvåg koster samfunnet 10,9 millioner kroner i året.

I Nord-Norge er det bare E10 over Bjørnfjell hvor uvær koster mer enn E69, Bjørnfjell koster samfunnet 20,7 millioner kroner, ifølge pressemeldingen fra Statens vegvesen

Over Sennalandet taper samfunnet 9,2 millioner kroner i året.  For de 17 viktigste vegene i Nord-Norge taper samfunnet 90 millioner i året på grunn av uvær og stengt veger. 

Stengt veg mellom Olderfjord – Honningsvåg er beregnet til 3,3 millioner kroner, kolonnekjøring halv million kroner, redusert fart på grunn av uvær 7 millioner kroner. 

Analysen omfatter bare de direkte samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av økt transporttid. I tillegg kommer tap i verdi på forsinket gods, som for eksempel redusert pris for fersk sjømat og andre kostnader som følger av at transporten blir forsinket.

--Vi kan ikke investere oss bort fra vinteren. Vi vil fortsatt ha mye vær og fjell i nord, og vi kan ikke bruke mange milliarder på å bygge tunneler alle steder der vinteren skaper problemer. Aktuelle tiltak kan være belysning, ekstra strøing, grøfter og eventuelt breddeutvidelser som kan bedre framkommeligheten. Analysen forteller oss at å satse på tiltak for å bedre framkommeligheten vinterstid kan være god samfunnsøkonomi, og dette er noe vi i Region nord vil ta med oss inn i arbeidet med Nasjonal transportplan, sier Unni M. Gifstad, strategisjef i Statens vegvesen Region nord, som har bestilt rapporten fra Nordlandsforskning. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS