Tana kommune, den eneste kommunen i Finnmark som fikk penger
Tana kommune skal legge til rette for mer gåing og sykling. (Illustrasjonsfoto)

Tana kommune, den eneste kommunen i Finnmark som fikk penger

78,5 millioner kroner til mer sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale veger i 2019, og litt av pengene kom til Finnmark.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 07.01.2019 19:30

Tana kommune var den eneste i Finnmark som ble innvilget tilskudd fra potten, sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale veger i 2019. 

Tana fikk én million kroner i tilskudd. 

Totalt ble det tildelt tilskudd på til sammen 78,5 millioner kroner for å legge til rette for sykling og gåing på fylkeskommunale og kommunale veger. 

Tilskuddsordningen ble etablert i 2014 og er søknadsbasert. Alle fylkeskommunene og kommunene ble invitert til å søke. Statens vegvesen mottok til sammen 109 søknader fra til sammen 59 søkere. Til sammen 58 tiltak fikk tilskudd, ifølge Samferdselsdepartementet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS