Skarvbergtunnelen stengt igjen - Nye uhell
Trailer sperrer vegen. (Foto: Hilde Wøhni Joakimsen)

Skarvbergtunnelen stengt igjen - Nye uhell

To uhell i nordenden av Skarvbergtunnelen onsdag. Store forsinkelser og lange køer.. Rutebussene kraftig forsinket.
E69
Raymond Elde
Publisert : 02.01.2019 19:59
Sist oppdatert : 02.01.2019 20:18

Klokken 17:00 var det to trailere som skled mot hverandre og tunnelen ble stengt.
Oppdatert veginformasjon

Klokken 15:30  onsdag ettermiddag ble bilene sluppet igjennom. Men redusert framkommelighet i området på grunn av reparasjoner og tauing av traileren.

Klokken 13:00 onsdag ettermiddag fikk trailer stopp under høydeavviseren i nordenden av Skarvbergtunnelen. 
Traileren skal først ha kilt seg fast. Mens sjåføren var på taket for å løsne skiltene so hang fast mellom førerhus og henger skeld den bakover. Traileren sakset og stengte begge kjørefelt på E69.

Ny Skarvbergtunnel åpner høsten 2021
En av de siste tingene Stortinget gjorde før de tok juleferien i 2018 var å øke rammen til ny Skarsvbergtunnel. Nå har prosjetket en kostnadsramme på 918 millioner kroner.

Alle uhellene og rasfaren i området er årsaken til at det skal bygges nye Skarvbergtunnel. Den skal ha to kjørefelt. Gang og sykkelsti blir fysisk atskilt fra kjørebanen, total veibredde 8,5m. Ny-tunnelen blir uten kulderporter!
I tillegg til ny tunnel (3,47 km)  blir det også en ny vei (3,8 km) på nordsiden, der 1,2 km skal gå i jomfruelig terregn.

Det nye prosjektet (6,8 km) åpnes for trafikk høsten 2021. Veien til Nordkapp blir da 3 kilometer kortere enn idag. 

Repvåg Kraftlag har de to siste sommerene jobbet med å føre fram strøm til Skarvbergvika. Det er også lagt fiberkabler fra Smørfjord til Hønsa som en del av prosjektet.

Mere informasjon om ny prosjektet

 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS