Skanska får bygge Skarvbergtunnelen
Skanska skal bygge den nye Skarvbergtunnelen. (Arkivfoto)

Skanska får bygge Skarvbergtunnelen

Etter vedtaket i Stortinget kunne Statens vegvesen tildele kontrakten til Skanska Norge AS.
E69
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.12.2018 13:33
Sist oppdatert : 20.12.2018 13:38

Skanska Norge AS er tildelt jobben med å bygge den nye Skarvbergtunnelen

Arbeidet starter opp på seinvinteren, ifølge Statens vegvesen på nett

Skanska leverte det laveste tilbudet, som var på 622 millioner kroner. Totalt fem firma konkurrerte om oppdraget da fristen gikk ut i august.

Tilbudet på bygging lå likevel over det som ble lagt til grunn i Nasjonal transportplan, og det var derfor nødvendig å få en ny godkjenning fra Stortinget. Den kom tirsdag kveld, under behandlingen av neste års statsbudsjett. Her ble kostnadsrammen på totalt 918 millioner kroner godkjent.

Statens vegvesen har nå tildelt kontrakten til Skanska Norge AS, og dersom det ikke kommer klager innen fristen på ti dager, kan kontrakten undertegnes. Kontrakten er en såkalt totalentreprise. Det innebærer at det er entreprenøren selv som skal prosjektere tunnelen, i stedet for å følge detaljerte byggetegninger fra Statens vegvesen.

Den nye Skarvbergtunnelen erstatter dagens tunnel og fjerner også en av de mest skredutsatte strekningene i hele Nord-Norge. Sist vinter førte skred på denne strekningen til at til at Nordkapp kommune var isolert fra omverdenen i flere dager.

Den nye tunnelen blir på 3,5 kilometer. I tillegg skal det bygges 3,8 kilometer ny veg nord for tunnelen. Tunnelen skal etter planen bli satt i drift høsten 2021. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS