Equinor får jobbe med Veidnes
Store deler av det politiske miljøet ønsker ringvirkninger av Castberg-oljen på Veidnes. (Illustrasjonsfoto)

Equinor får jobbe med Veidnes

Stortinget har fått informasjon om terminal på Veidnes, gjennom Prop. S 41 (2018-2019).
Olje – Sarnes
Raymond Elde
Publisert : 14.12.2018 14:10
Sist oppdatert : 14.12.2018 14:13

Regjeringen orienterte fredag Stortinget om status for arbeidet med å vurdere oljeomlasting i Finnmark. 

Dette er gjort i Prop. S 41 (2018-2019). Studiene av mulige omlastingsløsninger er fortsatt i en tidlig fase og det er nødvendig med videre studier slik at selskapene får et godt nok beslutningsgrunnlag til å kunne foreta et valg av eksportløsning. Ved å følge et normalt industrielt prosjektløp vil et valg mellom de tre alternativene kunne tas i 3. kvartal 2019.

--Selskapene har i løpet av høsten studert alternative omlastingsløsninger for olje i Finnmark. Studiene er fortsatt i en tidlig fase. Selskapene har derfor ikke et godt nok grunnlag for å velge mellom alternativene nå. Det vil de først ha i 3. kvartal 2019, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) i en pressemelding

Castberg-feltet fikk godkjent sin utbyggingsplan i juni 2018 basert på transport av råoljen direkte fra feltet til markedet. Samtidig utredes muligheten for oljeomlasting fra feltet i Finnmark videre. Equinor, som er operatør for Johan Castberg-feltet, har høsten 2018 gjennomført studier av alternative løsninger for omlasting av råolje i Finnmark. Alternativene som vurderes er skip-til-skipomlasting i Sarnesfjorden eller skip-til-skipomlasting ved et kaianlegg på Veidnes.

Ved å fatte en beslutning om oljeomlasting i 2019 vil en omlastingsløsning kunne være klar til produksjonsstart for Castberg-feltet i slutten av 2022.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS