Nordkapp Ap vil feste hele Nordkapp
Styret i Nordkapp Arbeiderparti ønsker at kommunen skal feste Nordkapp-platået. (Arkivfoto)

Nordkapp Ap vil feste hele Nordkapp

Vedtak i styret i Nordkapp Arbeiderpartiet i Nordkapp-saken.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.10.2018 09:16
Sist oppdatert : 16.10.2018 09:19

Styret i Nordkapp Arbeiderparti vil at kommunen skal feste hele Nordkapp-platået. Kun på denne måten kan lokalsamfunnet få kontroll over platået, har styret skrevet i en uttalelse publisert på Facebook.com. 

--Nordkapp Arbeiderparti mener at Nordkapp kommune nå må jobbe for å sikre seg festerett på hele Nordkapp-platået uavhengig av hvilke privatrettslige forhold som gjelder. Det er ikke urimelig at Nordkapp-samfunnet får feste hele dette området. Dette vil sikre befolkningen i kommunen en langsiktig kontroll- og innflytelse på det som skjer i egen kommune. Vi forventer at verken FeFo eller Rica/Scandic motsetter seg dette, har styret skrevet i uttalelsen. 

--Nordkapp kommune ønsker å kjøpe Nordkapp av FeFo, men vi er skuffet over at styret i FeFo enstemmig har avvist salg av eiendommen. FeFo har alternativt gitt Nordkapp kommune en opsjon på feste av de ikke bebygde områder, og at man vil bidra til et fond som skal sikre lokalsamfunnet nødvendige ressurser til næringsutvikling og infrastruktur. Dette er selvfølgelig bedre enn ingenting. Nordkapp Arbeiderparti mener at FeFo nå må levere på disse beslutningene. Vi forventer et aktivt FeFo som sørger for at en større andel av verdiskapningen fra Nordkapp-platået tilfaller Nordkapp-samfunnet, heter det i styrevedtaket.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS