Robertsen trekker seg fra FeFo-styret
Robertsen velger å trekke seg fra styret

Robertsen trekker seg fra FeFo-styret

Raymond Robertsen har søndag kveld varslet Finnmark fylkeskommune og FeFo at han trekker seg som medlem av styret i FeFo med umiddelbar virkning, det skriver kommune på Facebook.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 14.05.2018 08:32
Sist oppdatert : 14.05.2018 08:36

Robertsen sier at rollen som rådmann i Nordkapp og medlem av styret i FeFo ble krevende å kombinere slik sakene rundt Nordkapplatået har utviklet seg den siste tiden.

Robertsen har allerede for en tid tilbake bestilt en juridisk vurdering av sin egen- og ordførers habilitet i sine verv i FeFo. Ordfører Kristina Hansen er i dag medlem av kontrollutvalget, mens Robertsen er styreleder i FeFo.

Robertsen velger uansett å trekke seg fra styret før habilitetsvurderingen er ferdig. Robertsen sier at det som startet som en områderegulering av Nordkappplatået, har utviklet seg til en sak som handler om mye mer enn dette.

 – Jeg må konsentrere meg om min rolle som rådmann i Nordkapp kommune, og bistå politikerne i kommunen i sitt arbeid. Det ble vanskelig å kombinere når ønske om kjøp av Nordkapplatået kom på den politiske agendaen, i tillegg til forhold som gjorde at FeFo måtte oppfattes mer som en motpart til kommunen, og mindre som en samarbeidspart i løpet av de siste månedene.

Nordkapp kommune skal i vår ferdigstille områdereguleringen på Nordkapphalvøya, og planutvalget i Nordkapp skal ha et arbeidsmøte i sakens anledning 15.mai.

Robertsen har vært medlem av styret i FeFo siden 2012, og har vært styreleder i 2,5 år. Robertsen ønsker å takke sine tidligere kollegaer i styret i FeFo for samarbeidet, og ønsker sin etterfølger lykke til.


Annonse:
BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS