Vil stenge Porsanger for oppdrett
Kommunestyret i Porsanger ønsker ikke lakseoppdrett. (Illustrasjonsfoto)

Vil stenge Porsanger for oppdrett

Kommunestyret i Porsanger har vedtatt planprogrammet for ny kommuneplan.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 21.10.2017 09:45

Kommunestyret i Porsanger har enstemmig pålagt administrasjonen å fremme sak om å fjerne avsatte område til oppdrett i arealplanen. 

I dag er Olderfjord og Smørfjord åpnet for oppdrett. For å hindre at det samme skjer som i Vedbotn har kommunestyret bedt om en utredning. 

Kommunestyret har vedtatt planprogrammet for ny kommuneplan. I debatten fremmet Arbeiderpartiet forslag om å endre arealplanen slik at det ikke blir lakseoppdrett i Porsanger. 

For å hindre at det kommer oppdrett før ny kommuneplan er vedtatt, kan administrasjonen innføre bygge- og deleforbud. I dag er det ingen aktører som vil etablere oppdrett i Porsanger. 

Rådmannen hadde i planforslaget gått inn for at det ikke skal være gruvedrift i Porsanger. Et stort flertall vedtok et forslag fra Høyre om at man i arbeidet med ny kommuneplan skal åpne for gruvedrift. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS