Stor pågang for gratis karriereveiledning
Trine Nordeidet, Alf Storhaug, Eirin Tapio og prosjektleder Susanne Lupton feirer ett år med Karriere Finnmark. Her sammen med Tor Kjæreng og Eva- Lill J. Margit fra samarbeidspartneren NAV Finnmark.

Stor pågang for gratis karriereveiledning

Mener det første driftsåret til Karriere Finnmark har vært en suksess.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 12.10.2017 01:35

Ett år etter oppstarten har Karriere Finnmark gitt karriereveiledning til 250 finnmarkinger.

 --Behovet er stort, sier prosjektleder Susanne Lupton i en pressemelding. 

I løpet av sitt første år har Karriere Finnmark hatt 600 veiledningstimer med 250 personer. Prosjektleder Susanne Lupton hos Finnmark fylkeskommune er storfornøyd med det første driftsåret.

--Vi har hatt gleden av å kunne hjelpe 250 personer som har ønsket å ta grep om egen arbeidshverdag. Noen av disse er nettopp ferdig med videregående, noen har fått tips av NAV, mens de fleste er voksne mennesker som rett og slett har lyst til å gå nye veier i arbeidslivet, forteller Lupton. 

Karrieresenteret har kontorer i Vadsø og Alta, med faste kontordager hver uke i Hammerfest og Kirkenes. Karriereveilederne besøker også andre steder i fylket ved etterspørsel.

Karriere Finnmark hjelper folk med å kartlegge sine interesser og ressurser, og tilbyr profesjonelle sparringspartnere med kunnskap om karriere, yrkesvalg og etterspørselen i arbeidsmarkedet.  Behovet for dette er større enn noen gang, ettersom arbeidsmarkedet og krav til kompetanse hele tiden er i endring, ifølge Lupton.

--Det er ikke lenger slik at man står i samme jobb i 20 år. I løpet av et yrkesliv vil mange ha behov for ny kompetanse eller jobbytte, og her kan vi bistå med veiledning, sier Lupton.

Prosjektet Karriere Finnmark er et spleiselag mellom fylkeskommunen og NAV Finnmark. Øvrige fylker i landet har nå permanente karrieresentere, og til neste år skal fylket avgjøre om også Karriere Finnmark blir et permanent tilbud.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS