Ønsker bedre vintervedlikehold
Fra åpningen av E69 etter skredpåsken 2018. (Arkivfoto)

Ønsker bedre vintervedlikehold

Nordkapp Høyre ønsker sak om samferdsel i kommunestyremøtet i mai måned.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 07.04.2021 17:33
Sist oppdatert : 07.04.2021 18:35

Nordkapp Høyre vil at kommunestyret i mai-møtet skal diskutere vintervedlikeholdet på vegene. 

--Vi registrerer at det jobbes bra på lokalt og regionalt nivå om vintervedlikehold, herunder oppdeling i flere kontrakter med økte krav, økt lokalt samarbeid og stedlige entreprenører i fiskeværene. Dette er et riktig steg videre, sier Ruben Alseth (H) til Radio Nordkapp. 

--Vintervedlikeholdet må også styrkes på nasjonalt nivå. E69 er hovedinnfartsåren til Magerøya og med det av største viktighet for fastboende, beredskap (strømforsyning og EKOM), besøkende og næringsliv, som er avhengige av åpne veger for varetransport og logistikk. Det sier Høyres Ruben Alseth. 

Høyres forslag til vedtak 
«Nordkapp kommune følger opp vedtak fra 26.10.2020 og jobber aktivt inn mot Statens Vegvesen for å påvirke og sikre bedre vintervedlikehold på E69 i Nordkapp kommune i neste anbudsrunde. I dialogen med Statens vegvesen må de skisserte utfordringer og behov synliggjøres. Administrasjonen supplerer behovsgrunnlag i samarbeid med lokale aktører og organisasjoner innen samferdsel og næringsliv.» 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS