Sametinget er bekymret for de samiske beitenæringene
Sametingsråd Hans Ole Eira. (Foto: Kenneth Hætta/Sametinget)

Sametinget er bekymret for de samiske beitenæringene

Sametinget ønsker å endre rovviltpolitikken, ifølge sametingsråd Hans Ole Eira.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 06.04.2021 23:30

I flere år har Sametinget jobbet for å endre rovviltpolitikken i Norge, uten å nå frem til beslutningstakerne i hovedstaden.

--Sametinget jobber med de ressursene vi har. I år prøver vi ut flere nye tilskuddsordninger for beitenæringene som blant annet skal bidra til økt interesse, innsats og effektivisering av lisens- og kvotejakt på rovdyr. Vi ønsker å bidra til økt dokumentasjon av rovviltdrepte rein. Vi velger å støtte prosjekter og tiltak som både styrker tradisjonell kunnskap i en familiebasert reindrift og som bidrar til videreføring av denne kunnskapen. Reindriften er en næring som utvikler seg med tiden. Derfor har Sametinget også prioritert å gi tilskudd til investeringer som bidrar til betydelig grad av nyskaping og utvikling av reindriften. Det har sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) skrevet i et leserinnlegg publisert i Radio Nordkapps portal

--Det er Sametingets ansvar å minne om at statlige myndigheter har et særskilt ansvar overfor sitt urfolk gjennom folkerettslige forpliktelser. Sametinget vil ikke at norsk natur skal være uten rovdyr, men om de truer levebrødet til de samiske beitenæringene, er dette et helt klart brudd på folkeretten. Sametinget ser det som utfordrende at tradisjonell kunnskap ikke er blitt anerkjent i forvaltningen og vil fortsatt jobbe for at det blir en helt naturlig del av rovviltforvaltningen, har sametingsråd Hans Ole Eira skrevet i kronikken. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS