Ønsker gratis SFO og barnehage
Øst-Finnnmarkrådet ønsker gratis barnehage for brukerne. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker gratis SFO og barnehage

Øst-Finnnmarkrådet har levert høringsinnspill til demografiutvalgets innstilling.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 06.04.2021 09:35
Sist oppdatert : 06.04.2021 09:37

Øst-Finnnmarkrådet går inn for gratis skole-, fritidsordning (SFO), og barnehage i Troms og Finnmark for å stoppe fraflyttingen.

Regionrådet har avgitt uttalelse på demografiutvalgets innstilling som ble ledet av Victor Normann.

Øst-Finnmarkrådet har blant annet foreslått: 
-Styrke ordningen med nedskriving av studielån og tiltak som stimulerer næringslivet.
-Gratis barnehageplass og SFO i tiltakssonen i Troms og Finnmark.
-Et offentlig støttet prosjekt hvor man skal kunne «prøvebo» en kommune i distriktet i en periode for å se hvordan man trives og kan tenkes å etablere seg.
-Videregående elever som må reise bort for å få gjennomført sin videregående skole (bo på hybel) skal ha tilrettelagt hybel med oppfølging av voksenkontakt. Kostnader for å bo borte fra eget hjem, skal ikke gi større utgifter for eleven og pårørende, enn for en elev som kan bo hjemme.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS