Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. (Foto: Torbjørn Tandberg/KMD)

Koronapandemien kostet kommunene rundt 14 milliarder kroner

2020 var et tøft år for kommunene og fylkeskommunene på grunn av pandemien.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 01.04.2021 21:40

Kommunene har hatt et krevende år med lokale smitteutbrudd, strenge tiltak og press på mange av de viktigste tjenestene. 

En ny rapport viser at virusutbruddet kostet kommunesektoren om lag 14 milliarder kroner i 2020, og at regjeringen har kompensert den kommunale sektoren for dette.

--Kommunene har stått i frontlinjen under hele pandemien, og mange har gjort en formidabel jobb med testing og smittesporing samtidig som de har levert tjenester til innbyggerne. Det har vært et krevende år, og jeg er imponert over jobben de har gjort, sier Nikolai Astrup H), kommunal- og moderniseringsminister, i en pressemelding. 

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe som består av medlemmer fra KS og staten. Rapporten viser at kommunene har hatt kostnader på 10 milliarder kroner, mens fylkeskommunenes kostnader er summert til 4 milliarder kroner. Kostnadene omfatter både økte utgifter og reduserte inntekter. Reduksjonen i skatteinntekter kommer i tillegg.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS