Ønsker å oppheve instruks om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge
Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å oppheve oppheve instruksene om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ønsker å oppheve instruks om salg av ringnotfartøy fra Nord-Norge

Høringsfristen er satt til 16. april 2021.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 29.03.2021 20:00

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å sende på høring forslag om å oppheve instruksene om salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra Nord-Norge til Sør-Norge.

De to instruksene fra 1992 og 2002 innebærer at fiskerimyndighetene ikke skal gi ervervstillatelse ved frivillig salg av fartøy med ringnotkonsesjon fra de tre nordligste fylkene til Sør-Norge. 

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt flere henvendelser fra rederier som eier og driver fartøy med ringnotkonsesjon registrert i Nord-Norge som ber om at instruksene oppheves. Instruksene hindrer vekst for nordnorske ringnotrederier, påvirker prisen på fartøy med ringnotkonsesjon som er registrert i Nord-Norge og hemmer nord-norsk ringnotnæring.

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker sterke ringnotrederier i hele landet og finner det naturlig at alle ringnotrederier reguleres likt og kan operere under like forhold.

Fristen for å sende inn høringssvar er satt til 16. april 2021. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS