Statens vegvesen setter nye miljøkrav til brøyting i Vest-Finnmark
Statens vegvesen legger opp til mer miljøvennlig brøyting. (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen setter nye miljøkrav til brøyting i Vest-Finnmark

Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet ved å stimulere til lavere CO2-utslipp.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 29.03.2021 01:19

Mer miljøvennlig brøyting er ett av kravene når Statens vegvesen lyser ut ny femårskontrakt for drift av riksvegene i Vest-Finnmark.

Med totalt 546 kilometer er dette en av de største riksvegkontraktene i Norge. Strekninger som E69 til Nordkapp og E6 over Sennalandet er også blant landets mest værutsatte strekninger.

Bedre brøyteprofiler
Statens vegvesen bidrar til det grønne skiftet ved å stimulere til lavere CO2-utslipp.

--Det som gir størst klimagevinst er å redusere antall kjørte kilometer og timeverk på tyngre utstyr. Det mener vi er mulig, uten at det går ut over standarden på drift av vegnettet, sier s Torvald Tretteskog, seksjonssjef i Statens vegvesen, i en pressemelding

Det planlegges å ta i bruk maskiner som kan flytte ut brøytekanter for å oppnå en bedre profil som vil hindre fokksnø å legge seg på vegbanen. Dermed kan antall brøytekilometer reduseres. Samtidig blir regulariteten på fjellovergangene bedre, med færre kolonnekjøringer og mindre stengt veg.

Kontrakten omfatter E6, E69, riksveg 92 og riksveg 94 i Porsanger, Nordkapp, Kautokeino, Karasjok, Hammerfest og Alta kommuner. Av totalen på 546 kilometer, er 14 kilometer gang- og sykkelveg.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS