Mange stengninger
Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune. (Arkivfoto)

Mange stengninger

Statistikken viser at Skarvbergtunnelen har vært mye stengt.
E69
Raymond Elde
Publisert : 26.03.2021 16:00

Skarvbergtunnelen har vært stengt i 25 dager.

Finnmarksposten har fått tilgang på statistikk som viser antall stengninger av Skarvbergtunnelen siden 1. januar i 2020 og frem til 22. mars 2021.

I mars i 2020 alene var Skarvbergtunnelen stengt hele 16 ganger. Dette hadde en varighet på 165.6 timer, eller nesten en hel uke totalt.

I 2021 ser tallene for antall stengninger litt bedre ut, men i februar i år har Statens vegvesen registrert ti stenginger med en varighet 61,9 timer eller nesten tre dager.

For hele perioden er det registrert 84 stenginger av Skarvbergtunnelen med en total varighet på 25 dager, 29 minutter, eller 608,5 timer.

Årsakene til at Skarvbergtunnelen stenges er oppgitt som midlertidig stengt, midlertidig stengt ved fare for ras, midlertidig stengt på grunn av oppryddingsarbeid, stengt på grunn av stanset kjøretøy, trafikkuhell, uvær, gjenstander i veibanen og påkjørt høydemarkør.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS