Signerte med LNS om Kvænangsfjellet
E6 over Kvænangsfjellet er ofte stengt eller kolonnekjørt vinterstid. Her fra oppstillingsplassen for kolonne på fjellovergangens vestside.

Signerte med LNS om Kvænangsfjellet

Kontrakten signert i et digitalt møte torsdag ettermiddag.
Samferdsel
Raymond Elde
Publisert : 13.03.2021 12:00

Nye Veier og Leonhard Nilsen & sønner AS (LNS) har signert kontrakten for bygging av ny E6 Kvænangsfjellet. Prosjektet omfatter blant annet to tunneler, og skal gjøre fjellovergangen til en mer forutsigbar ferdselsvei vinterstid.

Partene har vært igjennom en konkretiseringsfase, og nå starter en fase med optimalisering og forberedelse til anleggsstart til sommeren. Kommunene Kvænangen og Nordreisa sluttbehandler reguleringsplanen i løpet av mars/april. Kontraktssummen er cirka 1.2 milliarder, eks. mva. I et digitalt møte torsdag ettermiddag, ble kontrakten signert.

Planforslaget bygger på en løsning med to tunneler: Mettevolltunnelen og Kvænangsfjelltunnelen, samt punkt- og strekningsvise optimaliseringer langs eksisterende veg. Dette ifølge en pressemelding fra Nye Veier. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS