Nordkapp kommune har åpnet snøskuterløye
Flere løyper i Nordkapp har nå blitt åpnet for ferdsel. (Illustrasjonsfoto)

Nordkapp kommune har åpnet snøskuterløye

Nordkapp kommune har åpnet snøskuterløype 2, ifølge Tom Steve Paulsen.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.03.2021 16:26
Sist oppdatert : 10.03.2021 10:23

Nordkapp kommune har åpnet snøskuterløype nummer 2. 

--Løype 2: Fra løype 1 sør for Store Strandvatnet, over vatnet, langs oversida av E69 til Reinelva og opp Reinelvdalen til Femtedalsvatnet/Bierssájávri, har Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk drift, skrevet i en e-post til Radio Nordkapp. 

I februar åpnet løype fem og seks, løyper fra Østerelva til Nordkapp og fra Skarsvåg til Nordkapp-løypa.

Løypa fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nummer én i Porsanger kommune, ble også åpnet i februar. 


Lovdata om snøscooterløypene i Nordkapp fra 1. april 2004.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper. 

Løype 1: Fra Repvåg via Stranddalen til Raggevárri med sammenknytning til løype nr. 1 i Porsanger kommune. 

Løype 2: Fra Reinelva, langs E 69 til løype 1. 

Løype 3: Fra Kåfjord fergeleie opp Kåfjorddalen, via Langvatnet, Lafjordelva, Nammejohka, Nammejávri, Larkajávri, andre Lafjordvann, tredje Lafjordvann og til løype 1. 

Løype 4: Fra E 69 innenfor Porsangervika, opp dalen via andre, tredje og fjerdedalsvann til Biersajávri – derfra mot nord til løype 3. 

Løype 5: Fra vegbommen i Kamøyværkrysset langs E 69 til vegbommen i Skarsvåg og langs fylkesveg 156 til vegbommen i Gjesvær, når disse vegene er stengt for biltrafikk. 

Løype 6: Fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langs E 69 til Nordkapp-platået. Løypa er åpen når vegen er vinterstengt. 

Løype 7: Fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre sørvestover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved Rundvannet. 

Løype 8: Fra brøytet vei ved Nordmannseth langs veien til skytebanen – opp dalen nord for Presttind og over Kjelvikfjellet til kraftlinja øverst i Elvedalen – mot nordøst til Lendinga og opp langs Petterelva og mot øst over sørenden av Laukvikfjellet ned til Skarvbergvann og videre nordover via vann 190 og 205 til Langvannet og videre rett nordover til Vesterjordet ca. 1 km vest for Helnes

§ 2. Snøscooterferdsel langs løypene er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget.

Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.

§ 3. Denne forskrift trer i kraft straks og erstatter forskrift 6. mars 1998 nr. 1572 om snøscooterløyper, Nordkapp kommune, Finnmark.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS