Etablerer Destinasjonsforum Nord
Marianne Berg, reiselivssjef i Nordkapp, mener samarbeidet skal styrke destinasjonsselskapenes posisjon og løse felles utfordringer. (Arkivfoto)

Etablerer Destinasjonsforum Nord

Reiselivssjefene har signert et felles mandat som Destinasjonsforum Nord skal jobbe for.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.03.2021 11:00

Visit Nordkapp er ett av destinasjonsselskapene som er med på etableringen Destinasjonsforum Nord. 

Destinasjonsforum Nord etableres fordi destinasjonsselskapene i Nord-Norge vil jobbe tettere og mer strukturert for å møte behovene i fremtidens reiseliv. 

Det er Visit Nordkapp, Visit Alta, Visit Hammerfest, Visit Kirkenes, Destination Lofoten, Visit Bodø, Visit Vesterålen, Visit Narvik, Visit Helgeland, Visit Svalbard, Visit Tromsø, Visit Harstad, Visit Lyngenfjord og Visit Senja som har gått sammen om Destinasjonsforum Nord. 

Reiselivssjefene har signert et felles mandat som Destinasjonsforum Nord skal jobbe for.

--I Destinasjonsforum Nord skal vi sammen styrke destinasjonsselskapenes posisjon, løse felles utfordringer og bevege oss mot bærekraftige strukturer. Forumet er starten på et etterlengtet og viktig samarbeid på destinasjonsnivå, sier Marianne Berg, reiselivssjef i Visit Nordkapp, i en pressemelding.

En av utfordringene destinasjonsforumet vil jobbe med er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for fremtidens destinasjonsselskap.

Nettverket skal ikke arbeide med markedsføring, aktivt salg eller daglig drift av destinasjonene, men vil ta tak i forskjellige problemstillinger og oppgaver rundt destinasjonsledelse og besøksforvaltning som destinasjonsselskapene i stadig større omfang håndterer.

!Nettverket.

Mandatet 
Forumet har følgende mandat: Destinasjonsforum Nord skal
• gjennom felles strategisk arbeid, kunnskapsdeling og samarbeid sikre økt kraft i destinasjonsselskapene i Nord-Norge.
• bidra til destinasjonsselskapenes relevans og profesjonalitet overfor reiselivsnæringen og lokalsamfunnene.
• være et talerør for saker som berører reiselivsnæringens og destinasjonsselskapenes interesseområder. Felles uttalelser fordrer enighet om saksformuleringene.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS