Kunsten og vi
Utstillingsåpning på onsdag.

Kunsten og vi

Kunst fra Nordkappmuseet utstilt hos Nordkappmuseet.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 04.03.2021 09:47
Sist oppdatert : 04.03.2021 09:55

«Kunsten og vi» er en utstilling som består av verk fra Nordkappmuseets egen kunstsamling. Onsdag formiddag var det åpning av utstillingen som skal stå framme til 30. april. 

--Vi har fått katalogisert kunstsamlingen ved Nordkappmuseet. Erik Lingjærde har fotografert kunstsamlingen slik at vi har oversikten over kunsten vi har i magasinene. Utstillingen vi åpner i dag er fra museets egen kunstsamling. Det er hyggelig at s mange av de vi har kjøpt kunst fra er her i dag. Det sa Heidi Holmgren, avdelingsleder ved Nordkappmuseet, under åpningen. 

--Nordkappmuseet startet som et privat museum og det var kunsten som finansierte det. Det var Nordkapp-plattene med motiv laget av Bjarne Holst som la det økonomiske fundamentet for etableringen. Så fikk vi ansatt Kjersti Skavhaug som den første konservatoren og Einar Richter Hansen som lokalhistoriker, sa Knut Bjørn Lindkvist under åpningen.

--Kunsten har alltid vært en viktig del av Nordkappmuseet og vi skal også i framtiden være et museum som gjør det lokale globalt gjennom kunstformidling, sa Holmgren.

Utstillingen består av 32 verk hvor kunstnerne, og materialet har tilknytning til Nordkapp og naturen. 19 ulike kunstnere er representert. Emma Gunnarsson, Arctic Lux, har bygget opp utstillingen. 

Kunsten og vi - alle verken (pdf)

Informasjon om Utstillingen «Kunsten og vi» 3. mars – 30. april 2021
Etableringen av Nordkappmuseet i 1982 var samtidig starten på museets egen kunstsamling. En samling som formidler identitet, kjærlighet og skaperkraft. Dagens samling ble grunnlagt av museets første konservator Kjersti Skavhaug. Nå løfter vi arven videre og kan stolt presentere og ønske velkommen til vår nye utstilling basert på samlingen vår.

Kunst og museum hører sammen. Dette gjelder særlig godt for Nordkappmuseet. Ingunn Utsi sier det så tydelig og nydelig i Årbok for Nordkapp 2008 når hun oppsummerer Nordkappmuseets sine første 25 år;
«Det å skape et levende museum betyr evnen til å lese den lokale kulturen, for så å videreutvikle og videreformidle den slik at en gir lokalbefolkningen nye ståsteder, nye kunnskaper og nye og annerledes erfaringer. Berike dem, og gi dem nøkler til nye møter med verden utenfor. Møte med den uendelige, uforutsigbare og spennende kunstverdenen. Dette syntes alt ved etableringen å være en av bærebjelkene i Nordkappmuseets oppbygging. Kunsten og opplevelsen av den skaper et åpent, fordomsfritt, internasjonalt og spennende kystsamfunn.»

Nordkappmuseet har alltid utviklet seg selv gjennom kunstformidling og kunstsamling, ved siden av å være et kulturhistorisk museum med innslag av naturhistoriske samlinger.

I 2008 satte Utsi følgende ord på museet sine første 25-års erfaringer av egenverdien i formidling av kunst; «Det har åpnet dørene for opplevelser, nytelse, forståelse og kunnskaper og gitt mennesker muligheter til selvinnsikt. Det har vist at kunst er nødvendig som korreks, fantasiegger, stimulans, utfordrer, kommentar og beriker av menneskenes daglige virke ved en havn der møte med den store verden skjedde daglig. Det har vist besøkende styrken i lokalsamfunn, som har fostret kunstnere og kunst som nok kan måle seg med de store metropoler».

Denne utstillingen er samtidig starten på fortsettelsen for Nordkappmuseet sitt fokus på skapende og utøvende kunst og kunstnere med røtter og tilhørighet til vårt område. Gjennom kunsten skal befolkningen og tilreisende få den unike mulighet til å bli kjent med, og å få forståelse og respekt for, den rike flora av kunstneriske uttrykk som vokser frem av vår tilsynelatende karrige Finnmarksnatur.

Nordkappmuseet skal også i fremtiden være et museum som gjør det lokale globalt gjennom sin kunstformidling. Vi skal følge opp Bjarne Holst sine visjoner om at kunstopplevelsen skal gjøres til alles eie! Som formidler av kunst er Nordkappmuseet også en formidler av menneskets uendelige skaperevne og ønske om å berike andre.

Utstillingen består av 32 verk hvor kunstneren, motivet, materialet har tilknytning til Nordkapp-samfunnet og naturen. 19 ulike kunstnere er representert. Utstillingen er kuratert og bygd opp av Emma Gunnarsson/Arctic Lux.

Heidi Holmgren, avdelingsleder Nordkappmuseet

BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS