Avgifter i fiskerinæringen
Fiskere bekymret for CO2-avgift, ifølge stortingsrepresentant Erik Ludvigsen. (Arkivfoto)

Avgifter i fiskerinæringen

Spørsmål til fiskeri- og sjømatministeren om avgiftsnivået i fiskerinæringen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 28.02.2021 15:45

Erik Ludvigsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, har stilt et skriftlig spørsmål til fiskeri- og sjømatministeren. 

Ludvigsen ønsker å vite hvordan statsråden vil sikre at det samlede avgiftstrykket for fiskerinæringen ikke øker, og at Norge tilbyr minst like gode rammevilkår som andre land?

--Fiskere og fiskemottak er bekymret for at regjeringens planer om økt CO2-avgift kan ramme næringen hardt, og få store konsekvenser også for lokalsamfunnene som leverer varer og tjenester til båtene. Jeg er bekymret for at dersom Norge ikke tilbyr minst like gode rammevilkår for fiskerinæringen som våre naboland gjør, vil flåten foretrekke å levere der. Vi ønsker alle sammen å nå klimamålene, men vi må også sikre de arbeidsplassene vi har, samt legge til rette for at det kan skapes nye, har Erik Ludvigsen skrevet som begrunnelse for spørsmålet. 

Fiskeri- og sjømatministeren Odd Emil Ingebrigtsen (H) har foreløpig ikke besvart spørsmålet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS