Mener det er stort uforløst jordbrukspotensiale i nord
Sametingsråd Silje Karine Muotka. (Arkivfoto)

Mener det er stort uforløst jordbrukspotensiale i nord

Antall bruk går ned i nord, men det er liten nedgang i produksjonen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 27.02.2021 21:45

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener det er viktigere mer enn noen gang å tenke langsiktig når det gjelder landbrukspolitikk i nord. 

Jordbruket i de samiske områdene klarer i stor grad å holde produksjonen oppe til tross for at antall bruk går ned i de nordlige områdene. 

--Utviklingen i jordbruk i samiske områder har gått i retning av større bruk, men med færre bruk, en utvikling lik som i resten av landet – men avskallingen har vært større i nord. Tall fra NIBIO viser at nedgangen i antall bruk i Troms og Finnmark i perioden 2009 til 2018 var på henholdsvis 27 prosent og 21 prosent. På landsbasis var nedgangen kun 18 prosent. Men, det som er positivt er at produksjonen ikke har gått ned med mer enn 6 prosent i de nordligste områdene til tross for nedgang i antall bruk. Sametinget er bekymret for trenden med nedgang i antall bruk. Landbruksmiljøene og fagmiljøene i samiske områder blir stadig mindre, og det kan ha negative konsekvenser for samarbeidet mellom gårdene. Tjenester som jordbruket er avhengig av blir dyrere av at det er færre bruk å fordele kostnadene på. Allerede ser man at veterinærtjenester har blitt dyrere i avsidesliggende området. Det har sametingsråd Silje Karine Muotka skrevet i innlegg publisert i Radio Nordkapps portal. 

--I dag er det underdekning av lammekjøtt i både Troms og Finnmark, mens det er en overproduksjon i resten av landet. Produsentene i nord må også betale for den overproduksjonen som skjer i resten av landet. Vi kunne ha dekket dette underskuddet og på den måten økt produksjonen av lammekjøtt i nord. Vi ser også et stort potensial i å produsere mer grønt, både fordi det finnes tilgjengelige arealer og fordi et varmere klima gir gunstige forhold for denne type produksjon. Det er også et stort verdiskapningspotensiale innenfor videreforedling av mat, til et lokalt marked som har et udekket behov for kortreist og lokalprodusert mat, ifølge innlegget til Silje Karine Muotka. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS