Porsanger har søkt om klimasatsstøtte
Kommuner i Finnmark, blant annet Porsanger og Berlevåg, ønsker tilskudd fra Klimasats. (Illustrasjonsfoto)

Porsanger har søkt om klimasatsstøtte

Miljødirektoratet skal nå behandle søknadene fra kommunene og fylkeskommunene.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.02.2021 09:45

Klimasats fordeler i år 100 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser.

Miljødirektoratet har fått 331 søknader.

Porsanger kommune har blant annet søkt om penger til etablering av klimaregnskap for Porsanger kommune, forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger og plan for spark og vintersykling i Porsanger. 

Klimasats er for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ordningen ble opprettet i 2016. Siden da har Klimasats støttet over 1 300 prosjekt i alle fylkene med mer enn én milliard kroner.

I år er det 136 ulike søkere og det har kommet 14 nye kommunenavn i søkerbunken. Totalt er det søkt om i overkant av 321 millioner kroner. Kommuner i Finnmark som har søkt er Porsanger, Berlevåg, Alta og Sør-Varanger. 

Miljødirektoratet behandler søknadene fram mot sommeren. 

Kommuner fra Finnmark som har søkt om støtte: 
Porsanger kommune, 120 000 kroner. 
Etablering av klimaregnskap for Porsanger kommune. 

Porsanger kommune, 60 000 kroner. 
Forprosjekt klimatiltak i jordbruket i Porsanger. 

Berlevåg havn KF, 600 000 kroner. 
Innkjøp av elektriske motvektstrucker. 

Alta kommune, 170 000 kroner. 
Klimanettverk Nord-Norge. 

Sør-Varanger kommune, 1020 000 kroner. 
Klimavennlig innkjøp og anskaffelsesstrategi. 

Alta kommune, 650 000 kroner. 
Kollektiv-trase. 

Alta kommune, 288 000 kroner. 
Ombruksprosjekt. 

Sør-Varanger kommune, 600 000 kroner. 
Pilotprosjekt solenergi i arktisk strøk. 

Porsanger kommune, 65 000 kroner. 
Plan for spark og vintersykling i Porsanger. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS