Tiltalebeslutning i kongekrabbesakene
Are Aarhus. (Foto: Politiet)

Tiltalebeslutning i kongekrabbesakene

Satt av fire uker til saken i Øst-Finnmark tingrett i juni måned.
Lokal
Raymond Elde
Publisert : 22.01.2021 20:00

Statsadvokatene i Troms og Finnmark har tatt ut tiltale mot fem personer i det største sakskomplekset i kongekrabbesakene. Straffesaken er berammet ved Øst-Finnmark tingrett over fire uker i juni 2021. 

For den hovedtiltalte omfatter tiltalen omsetning av 47 tonn ulovlig fangstet kongekrabbe i perioden 2009 – 2019. Tre personer er tiltalt for å ha samarbeidet om omsetning av henholdsvis 2,3, 3,5 og 6 tonn av den ulovlig fangstede kongekrabben i 2019. En person er tiltalt for hvitvasking av utbytte fra omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe. 

Politiet i Finnmark har siden høsten 2019 i samarbeid med Økokrim og andre politidistrikter etterforsket systematisk omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe. I alt 52 personer er etterforsket. 

--Vi har avdekket flere nettverk der de involverte har hatt forskjellig roller, ulike grader av involvering, og befatning med ulike mengder ulovlig fangstet kongekrabbe. Sakene gir innsikt i hele omsetningskjeden, sier politiadvokat Are Aarhus i en pressemelding. 

Det er også avdekket enkeltstående kjøpere som ikke har vært en del av nettverkene, men som har kjøpt ulovlig fangstet kongekrabbe, og som dermed har bidratt til et stort svart marked. Det er ilagt bøter på mellom 20.000,- og 35.000,- kroner for kjøp av mellom 40 og 80 kg kongekrabbe.  

Noen saker er fortsatt under etterforskning, og kan forventes påtaleavgjort i løpet av våren. Før hovedforhandlingen i juni skal retten ta stilling til om bevis innhentet ved kommunikasjonskontroll kan føres for retten. 

-Kongekrabbe er en ettertraktet havressurs og er strengt kvoteregulert i Øst-Finnmark. Etterspørselen er høy og kongekrabbe oppnår høye priser i markedet. Ulovlig fangsting og svart omsetning av kongekrabbe er grov miljøkriminalitet, grov økonomisk kriminalitet og svekker mattryggheten for konsumentene, sier Aarhus.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS