Samiske kulturminner i kommunale kulturminneplaner
Jomiskogården i Høyvika, Vadsø. (Illustrasjonsfoto, Troms og Finnmark fylkeskommune)

Samiske kulturminner i kommunale kulturminneplaner

Nå tilbyr Sametinget hjelp til kommuner, hjelp til å ivareta verneverdige samiske kulturminner i planverket.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.01.2021 23:30

Sametinget skal hjelpe kommuner til å ivareta verneverdige samiske kulturminner i sine planer.

Sametinget er i gang med et prosjekt som skal hjelpe kommuner. Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget til kommuner som ønsker å integrere samiske kulturminner i sine kulturminneplaner. Prosjektet finansieres av Riksantikvaren gjennom satsingen Kulturminner i kommunene (KIK).

En kulturminneplan er en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljø i kommunen, og skal inneholde en plan for forvaltingen av disse. Den enkelte kommune definerer selv hvilke kulturminner som er verneverdige og som skal inngå i kulturminneplanen.

--Mange kommuner ønsker å inkludere samiske kulturminner i sine planer og trenger innspill til dette. Gjennom prosjektet vil Sametinget bistå aktivt i dette arbeidet, sier sametingsråd Hans Ole Eira (SP) i en pressemelding. 

Sametinget har tidligere gjennomført et omfattende prosjekt for å definere og registrere automatisk freda samiske bygninger. Denne gangen er det i hovedsak verneverdige samiske bygninger som er i søkelyset. I løpet av prosjektet skal det utarbeides kriterier for og oversikt over aktuelle verneverdige samiske bygninger.

--Siden fredningsgrensen for freda samiske bygninger er 1917, vil det være en relativt ung bygningsmasse som skal identifiseres som verneverdig. Det kan for eksempel være deler av etterkrigstidens gjenreisningsbebyggelse i de brente områdene i Nord-Troms og Finnmark, enkelte driftsbygninger i landbruket, eller næringsbygg innen reindrift og fiskeri, sier sametingsråden. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS