Utredning om kultursektoren
Heidi Holmgren, leder av Hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur.

Utredning om kultursektoren

Nordkapp kommune skal evaluere kultursektoren.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 14.01.2021 13:38

Et flertall i Hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur, har bestilt en evaluering av måloppnåelse og lovkrav innenfor vedtatte økonomiske rammer. 

Det var leder Heidi Holmgren (Sp) som fremmet forslag som ble vedtatt med fire mot én stemmer torsdag morgen. 

--Dagens organisering av kulturvirksomheten evalueres i forhold til måloppnåelse og oppfyllelse av lovkrav innenfor vedtatt økonomisk ramme. Evalueringsrapporten og anbefaling legges frem for politisk behandling i formannskapet så snart som mulig, sier Heidi Holmgren til Radio Nordkapp. 

--Jeg vil takke kommunedirektøren og de ansatte innenfor kultursektoren for den gode og samvittighetsfulle jobben de gjør. Dette er tjenester for hele befolkningen, fra de yngste til eldste. Nå har vi fått vite at biblioteket ikke drives etter loven, sier Holmgren. 

Kultursektoren i Nordkapp kommune består av biblioteket, kulturkonsulent, kulturskolen, kino- og kultursalen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS