Scandic har stoppet innkrevingen på Nordkapp
Nordkapp-platået. (Arkivfoto)

Scandic har stoppet innkrevingen på Nordkapp

Scandic er sterkt uenig i kommunestyrevedtaket, men har stoppet innkreving på Nordkapp-platået og sendt en formell stemning til Hammerfest tingrett.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 13.01.2021 10:49
Sist oppdatert : 13.01.2021 10:52

Det er ikke innkreving på Nordkapp-platået. Scandic har stoppet innkreving av parkeringsavgiften. 

---Selskapet er nå i dialog med Nordkapp kommune om en midlertidig ordning for parkeringsdriften på Nordkapp frem til saken er avgjort. For å unngå ytterligere konflikt, innstilles innkrevingen av parkeringsavgift inntil videre. Nordkapphallen holdes åpen og platået er tilgjengelig for besøkende som normalt, har Scandic skrevet i en pressemelding. 

--Vi håper en løsning for parkeringsdriften er på plass innen sommersesongen. Dette er en viktig del av vår forretningsdrift og bidrar til å opprettholde lokale arbeidsplasser i en kritisk tid. I motsatt fall må vi be retten om å fastsette en midlertidig ordning i påvente av en endelig dom, sier distriktdirektør Knut Sigurd Pettersen.  

Scandic har nå formelt sendt stemningen til Hammerfest tingrett om parkeringen på Nordkapp.

--Bakgrunnen for stevningen er at Scandic er sterkt uenig i kommunestyrevedtaket fra 16. desember om å stoppe innkreving av parkeringsavgift på Nordkapp-platået, og ser ingen annen mulighet enn å ta saken inn for domstolene. Dersom ikke vedtaket fra kommunestyremøtet etterkommes, blir Scandic ilagt en tvangsmulkt på 15 000 kroner per dag fra 15. januar 2021. Scandic har sendt stevning til Hammerfest tingrett for å få avklart premissene for turistvirksomheten på Nordkapp-platået.
Scandic er uenig i at parkeringsdriften, som drives i henhold til gjeldende reguleringsplan og parkeringsforskriften, er løyvepliktig, og Scandic har argumentert grundig for det juridiske grunnlaget for dette standpunktet, heter det i pressemeldingen.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS