Myrvang skal bygge broer
Trygve Myrvang. (Foto: Espen Solli)

Myrvang skal bygge broer

Råfisklagets tidligere toppsjef Trygve Myrvang vil bygge broer i et splittet fiskarlag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 13.01.2021 01:30

Trygve Myrvang, tidligere direktør i råfisklaget, vil arbeide for å få samlet kystfiskerne i Norges Fiskarlag igjen. Han mener mye står og faller med hvordan kystfiskernes interesser ivaretas.

Fiskarlaget Nord har engasjert Myrvang til å se på hvilke muligheter det er for å samle kystfiskerne i en mer slagkraftig organisering. Etter at Norges Fiskarlag har skrinlagt sitt arbeid med en ny organisasjonsmodell, sier Fiskarlaget Nord at de nå vil sette i gang et arbeid med dette.

Kystfiskerne sliter
Oppgaven er gitt til Trygve Myrvang. Han har fått i oppdrag å arbeide for det Fiskarlaget Nord betegner som «et fremtidsrettet organisasjonsalternativ på vegne av kystflåten og kystfiskerne». Til Fiskeribladet sier Myrvang at han ser at det er vanskelig å fremme kystfiskernes interesser slik fiskarlaget er organisert i dag.

--Med den strukturen som er i Norges Fiskarlag i dag, er det kjempeviktig å fremme kystfiskeflåtens interesser. Med én til to ansatte på kontorene til fylkes- og regionlagene sliter de med å få gjort arbeidsoppgavene de pålegges, sier han til Fiskeribladet.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS