Størst aktivitet i Vest-Finnmark
Størst aktivitet i Vest-Finnmark i perioden 1. januar til 10. januar. (Illustrasjonsfoto)

Størst aktivitet i Vest-Finnmark

Fiskets Gang fra Norges Råfisklag.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 12.01.2021 20:00

Året 2021 startet med størst fiskeriaktivitet i Vest-Finnmark, melder Norges Råfisklag. 

--Stort sett gode værforhold med østavind og kaldvær bidro til en brukbar start på fiskeåret, med størst kvantum torsk og sei omsatt fra kystflåten først på året. Størst kvantum torsk var levert i Vest-Finnmark og Troms, der garn stod for det meste, mens seifisket for en stor del foregikk utenfor Vesterålen med garn og snurrevad. Også god start i fangsten av kongekrabbe. Brukbar omsetning av fryst råstoff, der det meste dreier seg om kvanta fisket mot slutten av fjoråret, melder Norges Råfisklag i Fiskets Gang for perioden 1. til 10. januar. 

Det var flest båter i fisket i Vardø. Tufjord og Øksfjord.

Minsteprisen til fisker på torsk er nå 31,05 kroner per kilo mot 36,37 i fjor. Det forklarer nedgangen i omsetningen i år sammenlignet med i fjor. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS