Norge fjerner 8 200 tonn torsk fra tredjelandskvoten
Kystvaktskipet Svalbard. (Illustrasjonsfoto)

Norge fjerner 8 200 tonn torsk fra tredjelandskvoten

At britene forlot EU er årsaken til at det ble gjort en ny vurdering av kvotene i fiskevernsonen.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 11.01.2021 23:30

Torskekvoten for tredjelandsfiske i Svalbardsonen er satt til 25 190 tonn, noe som er 8 200 tonn lavere enn det Norge har avsatt tidligere. Reduksjonen begrunnes med britenes uttreden av EU.

--Med Storbritannias uttreden av EU ble aktørbildet i fiskeriene endret. Da var det også naturlig å gjøre en ny vurdering av kvotene i fiskevernsonen, heter det i et svar Fiskeribladet får fra Nærings- og fiskeridepartementet på spørsmål om hvorfor tredjelandskvoten er redusert.

I avtalen med Russland er det for inneværende år satt av 15 prosent torsk til tredjeland i Barentshavet, tilsvarende 123 330 tonn, som i tidligere avtaler. Med 885 600 tonn i TAC (totalkvoten), der tredjeland tidligere har fått 3,77 prosent av denne, tilsier det en kvote på 33 400 tonn til tredjeland i Svalbardsonen. Årets kvote i Svalbardsonen er imidlertid satt til kun 25 190 tonn.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS