Tilskudd til friluftslivsaktivitet
Det er satt av penger til friluftslivsaktivitet. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Søknadsfristen er satt til 1. februar.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 10.01.2021 09:45

Det er mulig å søke om tilskudd til friluftslivsaktivitet. 

Tilskuddordningen skal bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. 

Frivillige organisasjoner registrert i enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd. Søknadsfristen hos Miljødirektoratet er satt til 1. februar. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS