Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Kommunene kan søke om midler til kommunalt rusarbeid. (Illustrasjonsfoto)

Tilskudd til kommunalt rusarbeid

Søknadsfristen på tilskuddsordningen går ut i februar måned.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 09.01.2021 03:45

Kommunene i Troms og Finnmark kan søke tilskudd til kommunalt rusarbeid. 

Mennesker med rusmiddelrelaterte problem skal sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblem. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen, ifølge Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Den nasjonale bevilgningen til tilskuddet i år er 455 millioner kroner. 

Søknadsfristen er satt til 10. februar 2021. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS