Får kommunene dekket alle sine utgifter?
Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg. (Foto: OED / Scanpix)

Får kommunene dekket alle sine utgifter?

Et spørsmål som også har betydning for kommuner i Finnmark.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 05.01.2021 05:25

Kjell-Børge Freiberg, stortingsrepresentant for FrP, har stilt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren. 

Kjell-Børge Freiberg vil vite om helseministeren kan bekrefte at kommunene vil få dekket sine utgifter til å bistå staten fullt ut, slik at man unngår at kommunens egne innbyggere i ytterste konsekvens må lide for at en kommune pålegges statlige krav?

--Som et ledd i den nasjonale bekjempelsen av koronaepidemien, har det blitt pålagt obligatorisk test ved innreise til riket. For Nordland sin del vil dette berøre seks kommuner. Disse er pålagt å gjennomføre tester av personer som passerer grensen. Statsforvalteren har ikke bekreftet at kommunene vil få dekket sine utgifter fullt ut, har Kjell-Børge Freiberg skrevet i begrunnelsen for spørsmålet. 

I Finnmark er alle grensekommunene til Finland og Russland berørt. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS