Må registrere seg og ta kurs for å fly drone
Ikke lengre et skille mellom hobbyflyvning og profesjonell bruk av drone.

Må registrere seg og ta kurs for å fly drone

Nytt krav fra 1. januar 2021.
Samferdsel
Kjell-Bendik Pedersen
Publisert : 04.01.2021 20:00

Nordmenn som har drone må registrere seg hos myndighetene og gjennomføre et kurs i droneflyvning. 

Det nye kravet gjaldt fra 1. januar 2021. 

Det er ikke lengre et skille mellom hobbyflyvning og profesjonell bruk, og med de nye reglene følger det også krav om ansvarsforsikring. 

Det nye droneforskriftene skal ikke gi begrensninger i forhold til dagens regler, men det er strengere krav til registrering, dokumentasjon og kompetanse.

Med en dronegodkjenning som RO1, RO2 og RO3, kan du fly under de gamle reglene i en overgangsperiode i 2021. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS