Tolkning av vilkår
Snøskuterløyper er et områdene for kommunene i Troms og Finnmark. (Illustrasjonsfoto)

Tolkning av vilkår

Motorferdselregelverket: Tolkning av vilkår, et kurs i januar.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 02.01.2021 15:45

I januar blir det første kurset i en serie på fem nettkurs om motorferdselsregelverket arrangert. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, eller Statsforvalter i fylket, vil kort fortelle om tolkning av vilkår og om kommunens frie skjønn. Det blir sett på skillet mellom vinterføre og barmark. Deltakerne får også opplæring i presedensarkivet og hvordan benytte dette verktøyet når dispensasjonssøknader behandles. 

Dette kurset blir arrangert to ganger, tirsdag 19. januar og torsdag 21. januar. Det er satt av to timer til kurset. 

Målgruppen er kommunene i Troms og Finnmark; medlem av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket. 

Påmeldingsfristen er satt til 12. januar. 

Oversikt over kursrekke
Kurs 1: Motorferdselregelverket og tolkning av vilkår. 
Kurs 2: Forvaltningsloven. 
Kurs 3: Skader og ulemper med fokus på rein og reindrift. 
Kurs 4: Naturmangfoldlovens prinsipper i praksis. 
Kurs 5: Kontrollerbare vedtak og bruk av vilkår. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS