Feieravgiften kan øke med 54,9 prosent
Nordkapp formannskap har vedtatt innstillingen til kommunebudsjettet, et budsjett kommunestyret skal vedta 16. og 17. desember.

Feieravgiften kan øke med 54,9 prosent

Radio Nordkapp har spurt Nordkapp kommune om hvorfor økningen i feieravgiften er så høy i budsjettforslaget til formannskapet.
Nordkapp-budsjettet 2021
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 04.12.2020 13:43
Sist oppdatert : 04.12.2020 14:25

I formannskapets budsjettforslag for 2021 er det lagt inn en avgiftsøkning på feieravgiften på 54,9 prosent. Økning av utgiftsnivået til tjenesten er årsaken til forslaget om den rekordhøye økningen. 

--Årsaken til at feieravgiften øker prosent-vis så mye, er økning i utgiftsnivået til tjenesten, både i form av økt stillingsressurs og økte driftsutgifter fra og med 2021. Dette har blant annet sammenheng med innføring av lovpålagt feiertjenesten også for fritidsboliger fra og med 2018. Gebyrnivået for feiertjenesten har historisk vært svært lav i Nordkapp kommune. Det har Børge Grønlund, assisterende kommunedirektør i Nordkapp, skrevet i en e-post til Radio Nordkapp. 

I 2020 er feieravgiften vel 500 kroner. 

Andre avgifter 
Andre avgifter i selvkostområdet øker mindre i budsjettforslaget. 

Vannavgift: Øker med 3,9 prosent. 
Avløpsavgift: Uendret: 
Renovasjonsavgiften: Øker med 3,5 prosent. 

--Summen av kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt vil for 2021 ligger på om lag 19 800 hvis budsjettet blir vedtatt slik formannskapet nå har innstilt. Det er da tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig husholdning med et vannforbruk på 100 m3 pr år. Økningen i kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt vil for 2021 være på omlag 3,4 prosent totalt sett. For perioden 2018 – 2021 er det en økning på om lag 1,8 prosent. Med andre ord en relativt moderat økning både for 2021 og historisk, har Grønlund skrevet i e-posten. 

Kommunestyret vedtar budsjettet 16. og 17. desember.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS