Ber om ekstra støtteordning grunnet beitekrise
Sametingsråd Silje Karine Muotka. (Arkivfoto)

Ber om ekstra støtteordning grunnet beitekrise

Sametingets plenum skal i desember komme med uttalelse til reindriftsavtalen 2021/2022,
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 27.11.2020 23:30

Sametingsrådet ber om støtte via reindriftsforhandlingene for å dekke årets inntektstap i reindrift.

--Det er viktig at reineierne klarer å opprettholde likviditeten når de mister inntekt, får uforutsette utgifter og når kalveproduksjonen blir mindre, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding. 

Statens politikk har styrt reindriftsnæring mot kalveslakting. Dette gjør at reindriftsutøvere har mange simler og få okserein i flokken.

--En næring blir mer sårbar når den er formet med utgangspunkt i kalveslakting, og etter en vinter med beitekrise har mange få reinkalver å selge og dette gjør at inntektene i næringen blir mindre. Det er spesielt viktig å beskytte reineierne som er i etableringsfasen. De er ofte mer sårbare fordi de ikke har rukket å opparbeide seg en flokk, sier Muotka.

Sametingets plenum skal i desember komme med uttalelse til reindriftsavtalen 2021/2022, hvor sametingsrådet har fremmet Sametingets prioriteringer til forhandlingen. I forslaget ber sametingsrådet om at forhandlingspartnerne prioriterer tiltak med tanke på fjorårets harde vinter.

I henhold til Hovedavtalen for reindriften forhandler Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund årlig en avtale om økonomiske virkemidler for reindriftsnæringen. Sametinget gir uttalelse til reindriftsavtalen før forhandlingene igangsettes, og Sametinget følger forhandlingene som observatør i statens delegasjon.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS