Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal
Flere brukte bil i ferien 2020 sammenlignet med fjorårets ferie. (Illustrasjonsfoto)

Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal

Tall fra Reiseundersøkelsen for 3. kvartal 2020.
Samferdsel
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 30.11.2020 01:19

Reiserestriksjonene knyttet til utenlandsreiser som ble innført etter koronautbruddet førte til at nordmenn la ferien til Norge i 3. kvartal 2020.

Reiser utenlands falt dramatisk, mens innenlandsreiser ble mer enn doblet sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Reiseundersøkelsen for 3. kvartal 2020 viser en forventet endring i reisemønster sammenlignet med samme kvartal året før. 95 prosent av alle reiser i 3. kvartal var innenlandsreiser. Denne andelen har vanligvis vært på omtrent 60 prosent for kvartalet som inkluderer feriemånedene juli og august, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå

Vi foretok 6,2 millioner feriereiser i perioden juli til september i år. Dette er noe høyere enn 3. kvartal i fjor, da antall feriereiser var 5,4 millioner. Det var imidlertid store endringer i hvor ferien ble lagt. Som en konsekvens av reiserestriksjonene ble ferien som vanligvis ville gått til utlandet, gjennomført i Norge.

Rundt 300 000 feriereiser ble foretatt utenlands, et fall på hele 88 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019. 

Enda mer populær med bil
I 3. kvartal 2019 ble bilen brukt som transportmiddel på om lag halvparten av reisene som ble foretatt. I år hadde denne andelen økt til 80 prosent. Historisk sett er bilen det mest brukte transportmiddelet for nordmenn som drar på innenlands feriereise. Dette, i tillegg til rådene om å unngå folkemengder og offentlig transport, bidro til økt bilbruk.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS