Koronastengt er dårlig nytt for barn og unge i sårbare livssituasjoner
Gro Davidsen. (Foto: Kristine Østvold, Fylkesmannen i Troms og Finnmark)

Koronastengt er dårlig nytt for barn og unge i sårbare livssituasjoner

Gro Davidsen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark er bekymret hvordan barna har det under pandemien.
Lokal
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 22.11.2020 09:45

Da samfunnet stengte ned i mars gikk det særlig hardt ut over barn og unge i sårbare livssituasjoner. Fyrvokteren for barn og unge i Troms og Finnmark oppfordrer alle til å gjøre en innsats for å hindre at en ny bølge treffer barna like hardt.

--Det er all grunn til bekymring for hvordan barn og unge har det nå når samfunnet igjen stenger delvis ned igjen, sier Gro Davidsen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark i en pressemelding. 

Fylkesmannen har nylig opprettet en egen fyrtårnsatsing på barn og unge i fylket.  Gro er en del av den. Hun har derfor fått tittel fyrvokter for barn og unge og skal blant annet se til at den offentlige forvaltninga bruker FNs barnekonvensjon.

Nå er hun er spesielt bekymret for hva som skjer med våre mest sårbare. De som for eksempel opplever vold eller overgrep i hjemmet, har en mor eller far som er psykisk syk eller de sliter selv. Det kan være barn med behov for tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning. Bekymringen deler hun med mange. Både Barneombudet og Redd Barna varslet tidlig etter koronautbruddet i mars at en nedstenging kunne føre til en svært vanskelig hverdag for mange barn og unge.

--Nå er det viktig at kommunene og alle vi som jobber opp mot barn og unge husker på de barna som har det ekstra vanskelig. I tillegg til å skjerme tilbudene til barn så langt vi kan, er det også viktig at barn og unge vet hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Det sier Gro Davidsen. 

Lavterskeltilbud
Barn har også rett til informasjon. Mange kan føle seg utrygge, og vi må passe på at vi også skal lytte til og informere barn om det som skjer. En positiv ting kommunene kan gjøre her er å holde egne informasjonsmøter for barna i kommunen, hvor barna kan få lov til å stille spørsmål.

--Det fins også flere lavterskeltilbud for barn og unge som trenger trygge voksne å snakke med, som for eksempel Alarmtelefonen, UngPrat eller Kors på Halsen, og vi kan alle bidra for å sikre at barn og unge vet om disse, sier Gro Davidsen. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS