Mener vi skal lytte til erfarne reindriftssamer
Reindriften har endret seg på grunn av klimaendringene. (Illustrasjonsfoto)

Mener vi skal lytte til erfarne reindriftssamer

Faglig litteratur om denne problemstillinga er relativt begrenset. Derfor måtte forskerne gjennomføre en rekke intervjuer i felt og gå gjennom alt av skriftlige kilder for å få mer kunnskap.
Næring
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 19.11.2020 05:36

For å takle klimaendringer som truer reindriften, bør vi lytte til folk som har levd i og av naturen. Det mener forskere, ifølge Forskning.no. 

Muntlig overlevert tradisjonskunnskap i reindriftsnæringa kan bidra til at vi bedre tilpasser oss klimaendringer. Dette er resultatet av forskning utført av en gruppe forskere tilknyttet FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning.

--Folk har overlevd i årtusener uten å ha visst om begrepet vitenskap. Dette er kunnskap som kan forsvinne fordi man ikke forholder seg til tradisjonskunnskap, sier Jan Åge Riseth, sjefsforsker ved NORCE. 

Riseth har over flere tiår arbeidet med problemstillingen. Han trekker fram et eksempel på hvordan tradisjonskunnskap kan bidra til bedre forholdsregler og tilpasningsmuligheter.

I dagens samfunn har reindriftsnæringa endret seg. Klimaendringene har ført til hyppige fryse-tine-sykluser på vinterstid, som i sin tur fører til isbelagte beiter. Disse endringene utfordrer den typen strategier som ble brukt tidligere. Mangel på beiteressurser har ført til økt bruk av tilskuddsfôring, som gir høyere dyretetthet, utfordrende hygieniske forhold og stress. Alt dette bidrar til økt risiko for at dyrene kan pådra seg og overføre sykdom.

--Dette setter reindriftsutøverne i en vanskelig situasjon og utfordrer både den tradisjonelle kunnskapen og de kulturelle følelsene rundt hva reindrift handler om, sier Riseth.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS