Mener andre landsdeler bør lære av kultursamarbeidet i nord
De nordnorske fylkeskommunene har i mange år samarbeidet om kultur denne Den nordnorske kulturavtalen. (Illustrasjonsfoto)

Mener andre landsdeler bør lære av kultursamarbeidet i nord

Medlemmene til Arbeiderpartiet i komitéen for kultur, helse og internasjonalt i Troms og Finnmark fylkeskommune, ser fram til debatten om Den nordnorske kulturavtalen.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 18.11.2020 23:30

Den nordnorske kulturavtalen er en suksesshistorie som må fortsette, særlig i en usikker tid for kulturnæringen. Andre landsdeler bør se mot nord og lære av dette samarbeidet. Det har Odne Stunes, Silje Vollan Nilsen og Marta Hofsøy, Arbeiderpartiets medlem i komitéen for kultur, helse og internasjonalt i Troms og Finnmark fylkeskommune, skrevet i et leserinnlegg

I snart 30 år har de nordnorske fylkeskommunene samarbeidet om en felles satsing på kultur gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Visjonen er at det nordnorske kultursamarbeidet skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende og med høy kvalitet. 

--Kulturlivet skal være en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen og ha et internasjonalt perspektiv. Nå nærmer avtalen for 2018-2021 seg utløp, og det er på tide å se på hvordan vi gjennom avtalen kan fortsette å styrke kulturlandsdelen Nord-Norge de neste årene, har Odne Stunes, Silje Vollan Nilsen og Marta Hofsøy skrevet i leserinnlegget. 

--Den nordnorske kulturavtalen er en modell for utvikling av nasjonal kulturpolitikk. Her samarbeides det på tvers av grenser, forvaltningsnivå og sjanger. Avtalen viser at politisk ambisjon og handlekraft gjør at kunst og kultur får en viktig plass i samfunnsutviklingen. Dette gjør avtalen helt unik i nasjonal sammenheng. Det finnes ikke tilsvarende, ifølge Arbeiderpartiets medlem i komitéen for kultur, helse og internasjonalt i Troms og Finnmark fylke. 

I desember skal fylkestinget i Troms og Finnmark behandle saken om oppstart på forhandling av ny avtale. 

--Vi ser fram til debatten, og gleder oss til den videre utviklingen av det sterke kulturlivet i nord. I en ellers usikker tid er forutsigbarhet og trygg finansiering viktigere enn på lenge. Vi trenger et stabilt og godt kunst- og kulturtilbud til befolkningen i landsdelen. Den nordnorske kulturavtalen har vært, og skal fortsette å være et viktig bidrag til et sterkt og mangfoldig kulturliv i nord, mener Odne Stunes, Silje Vollan Nilsen og Marta Hofsøy fra Arbeiderpartiet. 


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS