App skal hjelpe flere til å lære seg samisk
I fremtiden skal det være mulig å bruke en app på mobiltelefonen for å finne nordsamiske ord. (Illustrasjonsfoto)

App skal hjelpe flere til å lære seg samisk

En samisk-engelsk ordbok har blitt etterlyst.
Politikk
Bjørn Magne Solvik
Publisert : 20.11.2020 21:25

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til Sikku media i Tana for å lage nordsamisk-engelsk digital ordbok for mobiltelefoner, Duhát Sámi Sáni – A Thousand Sámi Words.

I ordbok-appen skal de 1 000 vanligste ordene oversettes fra samisk til engelsk. Det skal skrives korte setninger som eksempler til ordene. Ordboken er tenkt til folk som kan engelsk og som vil lære nordsamisk, og appen skal være gratis for brukerne.

--Det er viktig at det samiske samfunnet henger med i den digitale utviklingen. Dette vil øke språkaktivitet gjennom involvering av aktører i hele samfunnet, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i en pressemelding. 

Sámi oahppolihttu (SOL) og Kautokeino sameforening arrangerte sommeren 2020 kurset «North Sámi Beginner’s Course», hvor det deltok 150 stykker. Kurset ble holdt på engelsk og mange har i den forbindelse etterlyst en samisk-engelsk ordbok.

--En slik ordbok er til stor hjelp for engelsktalende som vil lære samisk. I Giellalokten står det at de samiske språkene skal bli naturlige og levende språk i samfunnet, og det betyr at det må legges til rette for opplæring i samisk, så samisk språk høres på alle arenaer i samfunnet, sier Mikkelsen.

Støtten gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til samiske språkprosjekter, hvor et av prioriteringene for i år er nettopp utarbeiding av ordbøker i samiske språk, og spesielt prioriteres digitale løsninger.

Sikku media utvikler samiske apper for iOS og Android enheter og har tidligere laget liknende apper, som for eksempel appen «Samisk ordbok», som inneholder over 30 000 samiske ord.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS