Havforskere fraråder loddefiske neste år
På økosystemtoktet i Barentshavet registrerer forskerne lodde med ekkolodd og trål. (Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet)

Havforskere fraråder loddefiske neste år

Det er mer lodde i år enn i fjor, men ikke nok til at den kan beskattes.
Næring
Raymond Elde
Publisert : 18.10.2020 21:45

Loddebestanden er godt under grensen for at det internasjonale havforskningsrådet kan anbefale loddefiske neste år.

Dermed vil Havforskningsinstituttet ikke anbefale at det fiskes lodde i Barentshavet neste år.

Loddebestanden er beregnet å være 540 000 tonn, og det er før torsk og andre rovdyr skal forsyne seg.

--Den nedre grensen for å kunne høste av bestanden, er bestemt til 200 000 tonn. Det er bare 27 prosent sannsynlig at gytebestanden holder seg over denne grensen, selv uten fiske. sier havforsker Bjarte Bogstad, ifølge hi.no

Han er norsk medlem i rådgiverkomitéen til ICES, og med i den norsk-russiske fiskerikommisjonen som blir enige om forvaltning av lodda i Barentshavet.

Loddebestanden er større i år enn samme tid i fjor, men ikke stor nok til at den kan beskattes.


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS