Kommunedirektøren håper på ro i Nordkapp-saken
Stig Kjærvik, kommunedirektør i Nordkapp, håper på ro i Nordkapp-saken.

Kommunedirektøren håper på ro i Nordkapp-saken

Kommunedirektøren har levert innstilling i en del av Nordkapp-saken.
Politikk
Raymond Elde
Publisert : 16.10.2020 17:44

Kommunedirektøren håper innstillingen i Nordkapp-saken til det neste kommunestyremøtet skal være med på å skape ro. 

Til kommunestyremøtet i juni hadde daværende kommunedirektør en positiv innstilling til løyvesøknaden til Scandic. Flertallet avslo søknaden blant annet fordi det var tatt inn for høye kostnader. Utgiftene var bare fordelt på de som besøkte friluftsområdet. 

--Det ble kjørt en litt for hastig prosess til møtet 23. juni. På meg virker det som om det ikke var godt nok fundert, sier kommunedirektør Stig Kjærvik til Radio Nordkapp. 

Kommunedirektøren foreslår også for kommunestyret at Scandic må søke tillatelse etter friluftsloven for å kunne drive parkering på Nordkapp-platået. 

--Å registrere seg i parkeringsregisteret er ikke tilstrekkelig i dette tilfellet. Det må søkes etter løyve etter friluftsloven, sier Kjærvik.

--Vi har fått objektive vurderinger fra advokatfirmaet Linnet & Co og advokat Ole-Martin Jensen. Jeg håper at Nordkapp-saken kan landes og at min innstilling kan være med til å skape ro, sier Kjærvik.

Hele saksutredningen til formannskapet


BransjeguidenPublisert med Visto CMS News Edition   |   Nettverk levert av Transdata AS